Validoinnilla varmistat liiketoimintasi tulevaisuuden

Validoinnilla varmistat liiketoimintasi tulevaisuuden

21.3.2023

Validointi / Mvp / Ohjelmistokehitys / Low code / No code

Validointi on uuden projektisi ja palvelukehityshankkeesi kriittisin osa. Perfektion avulla teet sen tehokkaasti ja oikein.

Validointi on tärkeä osa ohjelmistotuotantoa, sillä sen avulla todennetaan, onko esimerkiksi uusi bisnesideasi muutettavissa kannattavaksi liiketoiminnaksi tai oletko kehittämässä jo olemassa olevia liiketoimintaprosessejasi suuntaan, josta sekä yrityksesi että asiakkaasi hyötyvät. Validointi minimoi mahdollisia epävarmuuksia etsimällä vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin: kuinka paljon loppukäyttäjät olisivat valmiita maksamaan kehitettävästä palvelusta, millaista sisältöä ja ominaisuuksia he kaipaisivat palveluun tai mikä olisi palvelulle paras jakelutapa?

– Validoinnilla voimme varmistaa liiketoimintasi tulevaisuuden ilman suurta rahallista tai ajallista panostusta, Perfektion Experience Designer Olli Savisaari summaa.

Vanhemmuuteen valmistavassa PregMindissa validoitiin, olisiko psykiatrien kehittämä valmennusmetodi muutettavissa mobiilisovellukseksi. Entä olisivatko applikaation avulla itsenäisesti tehtävät harjoitteet mielekäs tapa käydä raskausviikoittain etenevää valmennusta läpi? Validoinnissa mietittiin myös, mistä palvelulle saataisiin yhteistyökumppaneita ja miten sitä markkinoitaisiin.

Toiseksi esimerkiksi Savisaari mainitsee vähävaraisten kulttuurielämyksiä mahdollistavan Kaikukortin, jossa validointi liittyi Perfektion osalta lähinnä teknisiin kysymyksiin:

– Koska palvelulla oli valmis käyttäjäkunta, meidän tehtäväksemme jäi validoida, helpottaisiko QR-koodia lukeva mobiilisovellus niin kulttuuripalveluja tarjoavien tahojen työtä kuin loppukäyttäjiä.

Low code – kustannustehokasta validointia ilman ainoatakaan koodiriviä

Validoinnin yhteydessä toistuu usein termi verifiointi. Validoinnissa varmistetaan, että palvelukehitykselle asetetut tavoitteet ovat liiketoiminnan kannalta kannattavia ja että olemme kehittämässä asiakasta hyödyttävää sekä loppukäyttäjien tarpeisiin vastaavaa palvelua. Verifioinnissa puolestaan todennetaan, että kehitetty ohjelmisto tai palvelu vastaavat sille asetettuja määrityksiä esimerkiksi laadun suhteen.

Perfektio valitsee kullekin asiakkaalleen sopivan validointitavan toimialasta ja tavoitellusta lopputuloksesta riippuen. Savisaaren mukaan kovassa nousussa ovat low- ja no code -työkalut, joiden avulla validointia voidaan tehdä pienellä porukalla ketterästi ilman ohjelmistokehitystiimiä tai riviäkään koodaamista.

– Digipalveluiden validoimiseen low code on kustannustehokas ja nopea menetelmä, jolla voidaan minimoida taloudellinen riski, kun ei rakenneta räätälöityjä ohjelmistoja ennen kuin olemme jollain tasolla varmoja, että sille on kysyntää, hän painottaa.

– Low code -ratkaisut ovat siinä mielessä pitkäkestoisia, ettei niitä tarvitse itse ylläpitää ja päivittää varta vasten rakennettujen ohjelmistojen tapaan. No- ja low code -työkaluihin sisältyy, että tietoturvapäivityksistä huolehditaan automaattisesti.

Muita yleisempiä validointitapoja ovat etenkin palvelukehityksen alussa käytetyt haastattelut sekä landing paget eli liidien keräyssivut, joilla voidaan validoida muun muassa palvelun kiinnostavuutta. Hieman pidemmälle vietyyn validointiin Perfektio tuottaa digitaalisia prototyyppejä, joiden avulla kehitettävää palvelua voidaan testata sen todellisessa käyttöympäristössä. Käyttäjäryhmiä uuden tuotteen tai palvelun testaamiseen on helppo haalia erilaisten nettifoorumien ja start up -yrityksissä etenkin kohdennetun markkinoinnin sekä mainostamisen kautta.

Miten sinun tulee valmistautua, jotta voimme validoida liiketoimintaideasi?

Sinulle kenties heräsi kysymys, miten sinun tulisi valmistautua, jotta Perfektio voisi validoida uuden liiketoimintaideasi tai palvelukonseptisi? Ei hätää, sillä alkuun päästään yhteisen keskustelun kautta. Perfektio tuo palvelukehitykseen teknisen osaamisen ohella valmiit validointimenetelmät ja verkostot.

Toivottavaa on, että osaisit tiivistää, mistä kehitettävässä palvelussa tai ideassasi on kyse. Sinulla olisi hyvä olla jokin ymmärrys alasta, jolla toimit tai jolle tuotteellasi tähtäät. Ennakkoon kannattaa miettiä myös jokin tavoite, mitä haluat palvelullasi saavuttaa ja millaisia käyttäjiä palvella.

– On olennaista tehdä validointi juuri oikealla kohderyhmällä, jolloin saamme vahvistusta bisnesidealle heiltä, joille palvelu tai tuote on ensisijaisesti suunnattu.

Esimerkiksi kolmekymppiset eivät ole oikea kohderyhmä validoimaan senioreille suunnatun tuotteen palvelulupausta, eivätkä miehet voi antaa järkevää palautetta raskauden seuranta-applikaatiosta, Savisaari tiivistää.

Terminologia tutuksi!

Landing page – Laskeutumissivu, jolle potentiaaliset asiakkaat ohjataan kohderyhmittäin ja jonka avulla voidaan saada uuteen palveluun liittyviä liidejä

Low/no code – Kustannustehokas ja kestävä sovelluskehitys, jossa tarvitaan vain vähän tai ei lainkaan koodaamista

MVP – Minimum viable productia eli pienintä toimivaa tuotetta voidaan joissain tapauksissa käyttää validointimenetelmänä. Se toimii parhaiten markkinoille tähtäävän uuden palvelun tai tuotteen kohdalla

Proof-of-Concept (PoC) – Konseptin validointi, jonka tarkoitus on osoittaa kehitettävän palvelun soveltuvuus ja kiinnostavuus kohderyhmälleen

Prototyyppi – Varhainen versio kehitettävästä palvelusta, jonka avulla voidaan testata palvelun toimivuutta sen todellisessa käyttöympäristössä

Verifiointi – Verifiointi varmistaa, että kehitetty palvelu vastaa sille asetettuja laatumäärityksiä

Onko sinulla jokin liiketoimintaidea, jonka validointiin ja toteuttamiseen tarvitsisit ammattilaisten apua? Perfektio on täällä sinua varten – ota yhteyttä!

Olli Savisaari

Olli Savisaari

Experience Designer