Asiakastyytyväisyys nousuun tekoälyn avulla

Asiakastyytyväisyys nousuun tekoälyn avulla

9.5.2023

Tekoäly / Chatgpt / Ai / Artificial intelligence

Tekoäly tuo yrityksesi asiakaspalveluprosesseihin kustannustehokkuutta ja kilpailuetua sekä parantaa asiakastyytyväisyyttä. Sen avulla on mahdollista löytää myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

– Tekoäly ei ainoastaan säästä asiakaspalveluun liittyvien liiketoimintaprosessien henkilöstöresursseja tai vähennä niihin kuluvaa manuaalityötä, vaan tuo aitoa kilpailuetua parantamalla yrityksen asiakastyytyväisyyttä, valottaa Perfektion operatiivinen johtaja Jaana Hautala.

– Asiakastuen automatisointi on erityisen tärkeää pienyrityksille sekä yrittäjille, joiden resurssit ovat rajalliset. Tekoäly voidaan esimerkiksi ohjelmoida tarjoamaan asiakaspalvelua 24/7, minkä ohella se on tehokas työkalu koulutusten kehittämiseen, hän jatkaa.

Hautala viimeistelee parhaillaan pro gradu -tutkielmaansa Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitoksella koskien tekoälyn vinoumien havaitsemista ja ehkäisyä ohjelmistokehityksessä. Hän julkaisi vastikään myös 10 useful ways how Chat GPT can help you earn money online – A Practical Guide to Monetizing ChatGPT for Freelancers and Entrepreneurs -oppaan.

Tekoäly luo brändiuskollisuutta

Yritykset saavat ​asiakkailtaan kyselyjä toimialansa mukaan: esimerkiksi vähittäiskaupoilta voidaan tiedustella tuotteiden saatavuutta, hinnoittelua tai toimitusvaihtoehtoja, kun taas ohjelmistoyrityksiltä saatetaan kysyä ohjelmiston ominaisuuksista, teknisestä tuesta tai laskutuksesta. Brändiuskollisuuden ja -luottamuksen synnyttäminen on tekoälyn avulla entistä tehokkaampaa – tunnistavathan erilaiset tekoälyteknologiat ja -kielimallit esimerkiksi trendejä asiakaskyselyissä.

– Tekoälyn hyödyntäminen asiakaspalveluun liittyvissä liiketoimintaprosesseissa edellyttää teknistä osaamista, tietojen analysointia sekä strategista suunnittelua, Hautala painottaa.

Tekoälyn ohjelmointiin tarvitaan ohjeita eli koodia, joka kertoo kielimallille, miten vastata tiettyihin kyselyihin tai pyyntöihin. Tulosten pohjalta yrityksillä on mahdollisuus käsitellä asiakaspalautteita proaktiivisesti sekä saada arvokkaita oivalluksia asiakkaidensa tarpeista ja mieltymyksistä markkinoinnin tai tuotekehityksen tueksi.

Tekoäly ymmärtää useita kieliä

Tekoäly voidaan valjastaa esimerkiksi yrityksesi nettisivuilla usein kysyttyjen kysymysten vastaamiseen tai palveluistasi tiedottamiseen, jolloin aikaasi vapautuu kiireellisempiin työtehtäviin.

Ero nykyisiin chattibotteihin piilee siinä, että tekoäly ymmärtää monia eri kieliä sekä niiden lauserakenteita, ja osaa näin ollen etsiä tietoa laajemmalla skaalalla sekä entistä vuorovaikutteisimmin ja spesifimmin. Tekoäly analysoi suuria tietomääriä ja antaa räätälöityjä vastauksia asiakkaiden kysymyksiin. 

– Tekoäly voi käsitellä myös monimutkaisempia tehtäviä, kuten vianmääritystä ja teknistä tukea. Suurten tietomäärien analysoiminen sekä aiemmista vuorovaikutuksista oppiminen mahdollistavat henkilökohtaisen ja tehokkaan tuen tarjoamisen, Hautala kuvailee.

Tekoäly ei korvaa ihmistä

– On kuitenkin tärkeää tunnistaa mahdolliset rajoitukset asiakastuen automatisoinnissa. Vaikka tekoäly voi käsitellä monia tehtäviä, saattaa ihmisen puuttuminen olla edelleen tietyissä tilanteissa tarpeen, Hautala muistuttaa.

Hänen mukaansa tuleekin harkita, millaisiin tarkoituksiin automatisointi sopii ja milloin taas on parempi luottaa ihmisten tarjoamaan asiakaspalveluun. Lisäksi on varmistettava, että tekoälyteknologia on ohjelmoitu tarkoilla ja ajantasaisilla tiedoilla, jottei asiakkaille tarjota vanhentuneita vastauksia.

– Tekoälyn säännöllinen arviointi ja suorituskyvyn optimointi ovat olennainen osa parhaan mahdollisen asiakaspalvelun toteuttamisessa, Hautala painottaa.

– Yritysten tulee seurata tekoälyn suorituskykyä ja tehdä siihen tarvittaessa muutoksia. Me Perfektiolla huolehdimme esimerkiksi uudelleenohjelmoinnista tai tekoälysovellusten päivittämistä vaikkapa asiakaspalautteiden perusteella.

Hautalan top 3 -vinkit

  1. Tekoälyn tarjoama keskusteluälykkyys voi tarjota nopeita ja tarkkoja vastauksia yritykseltäsi usein kysyttyihin kysymyksiin, sillä se analysoi suuria tietomääriä ja oppii aiemmista vuorovaikutuksista.

  2. Harkitse, milloin käyttää automatisointia ja milloin luottaa ihmisen tarjoamaan tukeen. Varmista myös, että tekoälypalvelu on ohjelmoitu tarkalla ja ajantasaisella tiedolla.

  3. Satsaa aikaa ja resursseja tekoälyn käyttöönottoon. Käytä tekoälyä asiakaskyselyiden trendien tunnistamisessa. Näin voit proaktiivisesti paitsi parantaa yleistä asiakaskokemusta, myös luoda vahvempia asiakassuhteita.

Kaipaatko uusia ideoita yrityksesi asiakaspalveluprosessien tehostamiseen? Ota rohkeasti yhteyttä asiantuntijoihimme!

Jaana Hautala

Jaana Hautala

Operatiivinen johtaja