Data-analyysilla ennakoit ja tehostat yrityksesi liiketoimintaa

Data-analyysilla ennakoit ja tehostat yrityksesi liiketoimintaa

20.4.2022

Kuulostaako data-analyysi tekniseltä jargonilta? Ei hätää, Perfektion konsultti Sami Lindqvist kertoo, miten juuri sinun yrityksesi liiketoimintaa voidaan boostata data-analyysin avulla.

Dataa on nykyään kaikkialla. CRM- eli asiakkuudenhallintajärjestelmät taltioivat tietoja asiakassuhteista, myynti- ja ostoreskontrat raksuttavat ja Excelit täyttyvät. Jotta kaikki tämä data muuttuu liiketoiminnassa hyödynnettäväksi informaatioksi, tarvitaan data-analyysia.

– Ennakoitavuus on kustannustehokkaan liiketoiminnan ydin. Perfektion toteuttaman data-analyysin avulla voit esimerkiksi arvioida uusien investointiesi kannattavuutta sekä ajankohtaa, Lindqvist valottaa.

Tehdyn analyysin perusteella opit tunnistamaan hiljaisia muutoksia trendeissä, ja ennakoimaan sekä reagoimaan nopeammin muutoksiin, kuten energiakustannusten nousuun.

Toteutamme data-analyysin niin, että yrityksesi voi hyödyntää sen tuloksia systemaattisesti pitkällä aikavälillä. Analyysissa saatujen tulosten pohjalta Perfektio luo halutessasi analytiikan, joka kerää ja käsittelee yrityksesi dataa automaattisesti, sekä lähettää tiedoksiantoja tai hälytyksiä. 

– Puramme data-analyysin tulokset selkokieliseen muotoon, ja käytämme raportissamme muun muassa taulukoita ja visualisointia. Annamme myös käytännön esimerkkejä, kuinka hyödyntää analyysin tuloksia liiketoiminnassasi, Lindqvist kertoo. 

Data levällään siellä täällä?

Uinuuko talousosastollasi hiljaista tietoa, joka ei vuosiraportissa herätä huomiota, mutta johon reagoimalla kuukausibudjetti kenties kohentuisi? Yrittäjänä et ehkä tiedä, miten eri ohjelmistojen keräämää dataa voitaisiin jatkojalostaa?

Et ole yksin! Useimmilla yrityksillä data on taltioitu moniin eri lähteisiin, ja sen järjestelmällisessä dokumentoinnissa voi olla puutteita. Data-analyysi alkaa yrityksesi datalähteiden tunnistamisesta.

– Datalähteinä voi olla miltei mitä vaan kuittikopioista tuntikirjauksiin ja valokuvista videoihin. Me Perfektiolla luokittelemme eri lähteistä kerätyn datan vertailukelpoiseen muotoon, Lindqvist lupaa.

Alkukartoituksessa määritellään myös liiketoimintakysymykset ja -tavoitteet, joihin analyysilla etsitään vastauksia. Analyysin valmistuminen kestää keskimäärin yhdestä kolmeen kuukautta, minkä aikana toivomme vuorovaikutusta Perfektion ja yrityksesi välillä.

– Usein jo kartoituksen perusteella osaamme ehdottaa, mihin kunkin asiakkaan data-analyysissä kannattaisi keskittyä ja mitkä olisivat juuri hänen liiketoimintansa kannalta keskeiset kysymykset.

Turvallista tiedonsiirtoa

Alkoivatko kämmenesi hiota? Mietit ehkä, oletko käsitellyt työntekijöidesi henkilötietoja GDPR-lain mukaisesti ja pohdit, uskallatko luovuttaa yrityksesi kenties arkaluontoistakin dataa eteenpäin?

– Perfektio suojaa kaiken käsiteltävän datan jo siirtovaiheessa, Lindqvist rauhoittelee.

–  Jos asiakkaalla on esimerkiksi salassa pidettävää dataa, suoritamme siirron asiakkaan luona ulkoiselle kovalevylle, hän jatkaa.

Kaikki henkilötiedot anonymisoidaan. Tämä tarkoittaa, että henkilöiden nimet ja muut tunnisteet muutetaan numeraalisiksi arvoiksi. Perfektion käyttämät työkalut sekä ohjelmistot ovat suojattuja, eivätkä lähetä dataa eteenpäin.

Kun data-analyysin tulokset on käyty asiakkaan kanssa prosessin lopuksi läpi, kaikki siihen liittyvä data poistetaan Perfektion järjestelmistä. Asiakas voi myöhemmin toimittaa tulokset takaisin Perfektiolle uudelleen hyödynnettäviksi ja vertailtaviksi.

Laatua data-analyysiin

Data-analyysi voi ensi alkuun kalskahtaa kylmältä ja numeraaliselta. Saatat ehkä miettiä, hukkuvatko ihmiset datamassojen alle – siis he, jotka dataa yrityksellesi tuottavat ja lopulta siitä saatua informaatiota työssään hyödyntävät?

– Määrällisen tutkimusmenetelmän rinnalle tuomme niin laadullisia metodeja kuin palvelumuotoilua. Työkalumme tunnistavat puhuttua dataa, ja esimerkiksi haastatteluin kerätyt palautteet voidaan koneellisesti kääntää vertailtavaan muotoon.

Perfektio käyttää tarvittaessa myös ulkoisia datalähteitä. Esimerkkeinä Lindqvist mainitsee yleishyödylliset palvelut, kuten Ilmatieteen laitoksen.

– Sää korreloi ihmisten käyttäytymiseen ja kuluttamiseen. Ravintoloiden menekki kasvaa kauniilla kelillä, kun taas kuriiripalveluita käytetään koiranilmalla, hän vertaa.

Haluatko tehostaa yrityksesi liiketoimintaa data-analyysilla? Ota yhteyttä, niin ruvetaan hommiin!

Jaana Hautala

Jaana Hautala

Operatiivinen johtaja