Hyvän tähden – Perfektio tasa-arvoisen teknologian toteuttajana

Hyvän tähden – Perfektio tasa-arvoisen teknologian toteuttajana

14.2.2023

Kohdataan / Ystävänpäivä / Ohjelmistokehitys / Sosiaalinenmedia

Perfektio on mukana sosiaalisesti ja yhteiskunnallisesti vastuullisissa projekteissa, jotka eivät ainoastaan tähtää hyvään, vaan tekevät teknologiasta kaikkien käyttäjäryhmien saavutettavaa.

– Tasa-arvoinen teknologia on perustavanlaatuinen ihmisoikeus, joka pitäisi taata kaikille – myös erityisryhmille, joilla on esimerkiksi fyysisen vamman tai rajoitteen takia muista poikkeavat mahdollisuudet käyttää digitaalisia palveluja, Perfektion Experience Designer Olli Savisaari muistuttaa.

– Samalla se on velvollisuus meille palvelunkehittäjille, hän lisää ja mainitsee esimerkeiksi käyttöliittymien suunnittelun niin, että ne ovat ruudunlukijalla luettavissa näkövammaisille, sekä näppäimistöllä käytettävissä heille, joille kosketusnäytön operoiminen on vaikeaa.

Digipalvelujen saavutettavuus tarkoittaakin, että ohjelmistosuunnittelussa huomioidaan teknisen toteutuksen osalta kaikki käyttäjäryhmät. EU-maihin asetetun esteettömyysdirektiivin tavoitteena on edistää vammaisten ja toimintarajoitteisten käyttäjien osallistumista yhteiskuntaan sekä helpottaa heidän itsenäistä asioimistaan eri palveluissa. Vuonna 2019 voimaan tullut direktiivi sisältää asteittain laajenevia esteettömyysvaatimuksia. Suomessa säädetty digipalvelulaki täydentyi laajennetuilla esteettömyysvaatimuksilla 1. helmikuuta 2023, ja tiukentuneen lainsäädännön soveltaminen alkaa vuoden 2025 aikana. Lakiuudistuksen myötä esteettömyysvaatimus koskee julkisen sektorin ohella jatkossa myös yksityisiä yrityksiä, joille Perfektio tarjoaa osaamistaan.

– Erityisryhmiä huomioidessa on hyvä suosia yksinkertaista rakennetta ja pitää elementtien määrä tarpeeksi pienenä, Savisaari sanoo ja jakaa saavutettavuuden neljään osaan: kielelliseen, kognitiiviseen, fyysiseen sekä visuaaliseen.

Kohdataan-hanke torjuu yksinäisyyttä

Yksinäisyys on aihe, joka puhuttelee erityisesti tänään ystävänpäivänä – onhan yhä useampi suomalainen syrjäytymisvaarassa. Pandemia lisäsi etenkin nuorten tarvetta sosiaaliselle kanssakäymiselle ja sai pohtimaan uusia keinoja syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseen. Perfektio kantoi tärkeään teemaan kortensa kekoon Kohdataan-hankkeessa, jossa toteutettiin uudenlainen, kaikille saavutettava sosiaalisen median palvelu uusien ystävien löytämiseen.

– Meille on tärkeää olla mukana yhteiskunnallisesti ja sosiaalisesti vastuullisissa projekteissa, joiden tarkoitus on tehdä hyvää. Kohdataan vastasi arvomaailmaamme, ja sen parissa työskentely oli mielekästä ja mukavaa.

Kohdataan-hankkeessa kehitettiin perinteisten, usein omakuvan kiillottamiseen suuntautuneiden somealustojen vastapainoksi ei-kaupallinen sovellus, jossa samoista aihepiireistä kiinnostuneet käyttäjät voivat keskustella keskenään joko pienryhmissä tai kaikille avoimessa Kohdataan-ryhmässä. Lisäksi palvelussa on myös chat-mahdollisuus kahdenkeskisiin keskusteluihin. Hanke toteutettiin yhteistyössä Mielenterveysseuran sekä Kehitysvammaliiton kanssa, ja ohjelmistokehityksessä kiinnitettiin erityistä huomiota eri käyttäjäryhmien tarpeisiin.

Perfektio oli mukana useammassa vaiheessa: ensin mentorina Kohdataan–hackathonissa ja toisen kilpailutuskierroksen jälkeen itse ohjelmistokehityksessä. Palvelumuotoilua seurasi design- eli käyttöliittymän suunnitteluvaihe.

– Muutaman beta-testauksen jälkeen remmiin liittyi avoimen lähdekoodin kehittäjäporukka, joille järjestimme toimistollamme muutaman suunnitteluillan. Iltoihin kerääntyi parikymmentä ohjelmistokehityksestä kiinnostunutta ihmistä. Nuo tapaamiset olivat todella inspiroivia myös meille!   

– Myöhemmin mukaan tuli opiskelijatiimi, jolloin roolimme muuttui koordinoijaksi ja koutsiksi. Tehtävänämme oli pitää teknisiä lankoja hyppysissämme sekä fasilitoida toimintaa, Savisaari muistelee.

Avoin lähdekoodi lisää Perfektion asiakkaiden kilpailukykyä

– Yksi tärkeimmistä arvoistamme on Perfektion perustamisesta alkaen ollut avoimuus, joten Kohdataan-kilpailutuksen vaatimuksena ollut avoin lähdekoodi sopi toteutustavaksi mainiosti.

Avoimella lähdekoodilla tarkoitetaan ohjelmistokehitystä, jonka koodiin kenellä tahansa on vapaa pääsy. Kun koodi on julkisesti muokattavissa, sen kehittämiseen voi osallistua laaja joukko ihmisiä. Avoimen lähdekoodin taustalla on aktiivinen kehittäjäjoukko, joka ylläpitää ohjelmistoja sekä valvoo niitä esimerkiksi hakkeroijien tai bugien varalta. Suurin osa Kohdataan-sovelluksesta rakennettiin React Frameworkilla, joka on laajimmin käytössä oleva avoimen lähdekoodin web-kehityksen framework. React on teknologiana elinvoimainen ja pitkäikäinen valinta, sillä lähes kuka tahansa modernia web-kehitystä osaava voi jatkaa kehitystä eteenpäin.  

– Ei-kaupallisessa palvelussa emme joutuneet tekemään eettisiä kompromisseja tai myymään kenenkään dataa. Kiinnitimme erityistä huomiota turvallisuuteen ja yksityisyyteen, Savisaari kertaa.

Avoin lähdekoodi tasa-arvoistaa ohjelmistotuotannon palveluntarjontaa, sillä se ei sido asiakasta esimerkiksi kalliisiin lisenssimaksuihin: vaikka yhteistyö kehittäjän kanssa päättyisi, mikä tahansa muu taho voi ottaa koodin kehittämisen haltuunsa. Se tuo rahallista säästöä asiakkaalle myös siksi, ettei ohjelmistotalon tarvitse tehdä kaikkea alusta alkaen itse, vaan se voi hyödyntää vaikkapa valmiita kirjastoja.

Kohdataan-palvelu on saanut todella hyvän vastaanoton: vaikkei käyttäjäjoukko ole suuren suuri, se on sitäkin aktiivisempi. Saavutettavalle somepalvelulle, jossa voi aidosti kohdata uusia ihmisiä, oli selkeästi kysyntää, Savisaari iloitsee.

 Haluaisitko olla mukana tekemässä hyvää? Tai onko sinulla jokin digitaalisen liiketoiminnan ongelma, jonka haluaisit ratkaista vastuullisesti? Olemme apunasi – ota yhteyttä!

Olli Savisaari

Olli Savisaari

Experience Designer