Näin voitat kilpailijasi sisäisellä hackathonilla

Näin voitat kilpailijasi sisäisellä hackathonilla

23.8.2018

Hackathon / Innovaatiot

Kaikkien yritysten on uudistuttava tai muuten ketterämmät kilpailijat menevät ohi heistä. Riippumatta toimialasta, hackathonit toimivat tehokkaana keinona yrityksille hakea kilpailuetua. Hackathonin lopputuloksena voi olla esimerkiksi uusi liikeidea tai esimerkiksi ominaisuus, jolla erottua kilpailijoista.

Mitä ovat hackathonit?

Hackathonit ovat yleensä 24-48 tunnin mittaisia innovaatiokilpailuita, joissa tiimit kilpailevat toisiaan vastaan järjestäjän määrittelemän ongelman ratkaisussa. Kilpailevat tiimit ovat usein 3-4 hengen kokoisia ja koostuvat eri alojen ammattilaisista. Hyvä hackathon-tiimi saadaan yhdistämällä esimerkiksi koodari, graafinen sunnittelija ja bisnesosaaja.

Mitä hyötyä hackathonista on?

Suomessakin kaikki suurimmat yritykset ovat todenneet hackathonien hyödyn. Julkisia hackathon-haasteita ovat viimevuosina järjestäneet muun muassa Aalto Yliopisto, Elisa, Finnair, Fortum, Kone, Lassila & Tikanoja, Nordea, OP, Outotec, Veikkaus ja YIT. Näiden lopputuloksena on syntynyt useita uusia liikeideoita ja tapoja tuottaa lisäarvoa loppuasiakkaille. Monet nimetyistä yrityksistäkin ovat järjestäneet useamman kuin yhden hackathonin, joten ne nähdään selvästi hyödyllisinä.

Esimerkkejä hackathoneista löytyy ympäri maailmaa: esimerkiksi Facebook pitää yrityksen sisäisiä hackathoneja säännöllisin väliajoin. Jos olet joskus tykännyt kaverisi päivityksestä Facebookissa tai tagannut kaverisi johonkin postaukseen, olet käyttänyt näiden hackathonien lopputuloksia.

Mitä ottaa huomioon järjestäessä hackathonia?

Hackathonit voivat olla avoimia tai vain ainoastaan firman sisäisille henkilöille. Kutsuttaessa henkilöitä firman ulkopuolelta voidaan saada paljon uusia näkökulmia, mutta toisaalta heille joudutaan myös kertomaan paljon toimialasta ja nykyisistä käytänteistä. Pitämällä hackathonin firman sisäisenä, kaikki osallistujat tuntevat käsiteltävän ongelma-alueen jo hyvin ja hackathon saadaan käyntiin kevyesti.

Yleensä hackathoneissa on jokin ennalta määritelty ongelma, esimerkiksi “Millä saisimme lisää nuoria asiakkaiksi?”. Kilpailijoille voidaan myös antaa käyttöön dataa, josta tiimien tehtävänä on keksiä uusia ulottuvuuksia. Jos tiimien on tarkoitus tehdä dataan pohjautuvia ratkaisuja, on hyvä pitää huoli että dataa on tarpeeksi paljon. Riittämättömän datasetin pohjalta on hyvin vaikea luoda mitään mielenkiintoista tai löytää siitä ennalta-arvaamattomia asioita.

Hackathonin ongelmaksi kannatta valita jokin selkeästi rajattu ongelma (esim. “Miten voimme tuottaa lisäarvoa asiakkaalle ostotapahtuman jälkeen?”), mutta ei kuitenkaan rajata ongelmakenttää liikaa (esim. “Miltä meidän mobiilisovelluksen asiaan X pitäisi näyttää?”). Koska firman sisäisessä hackathonissa on mukana henkilöitä, joilla on varmasti mielessä paljonkin ongelmia aihealueen ympärillä, voi ongelmakentän rajaus kuitenkin olla melko löysä.

Ketä mukaan hackathoniin?

Firman sisäiseen hackathoniin on hyvä saada mukaan osallistujia mahdollisimman laajasti organisaatiostasi. Yleensä organisaatioissa osaaminen ja tieto on siiloutunut eri osastojen välille, jotka eivät kommunikoi keskenään. Tuomalla tietotaito kaikista siiloista yhteen luodaan hyvä pohja ideoiden ja osaamisen yhdistämiselle. Esimerkiksi koodari ja markkinoinin osaaja saavat todennäköisesti yhdessä aivan täysin erilaisia ideoita, kuin markkinointitiimi saisi keskenään.

Hackathonin järjestämiseen kannattaa valita mukaan myös henkilöitä mahdollisimman korkealta organisaatiosta. Näin varmistetaan että hyvien ideoiden toteutus ja testaus alkaa heti hackathonin jälkeen, eivätkä ideat jää odottamaan oikean henkilön lomaltapaluuta ja hyväksyntää.

Perinteisesti hackathonit ovat olleet opiskelijatapahtumia ja ne on järjestetty viikonloppuisin. Viimeaikainen trendi on kuitenkin ollut enenevissä päin että hackathoneihin osallistuu alansa ammattilaisia ja ne pidetään keskellä viikkoa.

Mitä hackathonin jälkeen?

Kun tiimit ovat esitelleet ideat, on aika arvioida mitkä ideat toimivat ja mitkä eivät. Hyvät ideat voidaan toteuttaa, mutta toisaalta samalla saadaan myös tietoa ideoista jotka eivät toimi. Huonojen ideoiden löytäminen onkin yhtä arvokasta: idea voitiin vahvistaa huonoksi alle 48 tunnissa, verrattuna perinteisen tuotekehityksen viikkoja tai kuukausia kestäviin sykleihin.

Hackathonin lopputulos kannattaa koota yhteen helposti jaettavaan muotoon ja jakaa koko organisaation kesken. Näin koko yritys pääsee käsiksi hackathonin hyötyihin.

Miten päästä alkuun?

Vaikka et oikein tietäisi mistä aloittaa hackathonin järjestämisen kanssa, ei hätää. Meiltä Perfektiolla löytyy voittoja ja kokemusta yli sadasta eri hackathonista ja autamme mielellämme yritystäsi kasvattamaan liiketoimintaa kerryttämämme kokemuksen avulla. Olemme Suomen johtava yritys uuden liiketoiminnan luomisessa hackathonien ja avoimen innovaation pohjalta. Heräsipä sinulle minkälaisia kysymyksiä tahansa, minulle voi laittaa sähköpostia osoitteeseen jonne.huotari@perfektio.fi

Nähdään hackathonin parissa, kun haluat voittaa kilpailijasi!

Jonne Huotari Co-founder, Developer & Designer jonne.huotari@perfektio.fi

Jonne Huotari

Jonne Huotari

Developer & Designer