Tulevaisuuden tähden – Perfektion ohjelmistokehitys on vastuullista ja vihreää

Tulevaisuuden tähden – Perfektion ohjelmistokehitys on vastuullista ja vihreää

9.2.2023

Vihreäkoodi / Ohjelmistokehitys / Vastuullisuus / Yritysvastuu / Yhteiskuntavastuu / Ympäristövastuu / Vastuullinen ohjelmistokehitys / Sosiaalinen vastuu / Gri / Esg

Ohjelmistotuotannon hiilijalanjälki herättänee tulevaisuudessa yhä kiivaampaa keskustelua. Operatiivinen johtaja Jaana Hautala kertoo, kuinka ohjelmistokehitys ja vastuullisuus linkittyvät Perfektiolla toisiinsa.

– Perfektion missiona on alusta ollut digitaalisten liiketoimintaratkaisujen innovointi ja toteuttaminen vastuullisuutta vaalien. Kestävät tulevaisuuden ratkaisut ovat meille sydämenasia, hymyilee operatiivinen johtaja Jaana Hautala.

Perfektio edistää vastuullisuutta valitsemalla kuhunkin ohjelmistokehitysprojektiin sopivimmat teknologiat sekä takaamalla lopputuotteen saavutettavuuden. Kun ohjelmistokehityksen lopputuote on suunniteltu ja toteutettu erilaisten käyttäjien tarpeet huomioiden, se ei sulje ketään ulkopuolelleen. 

– Taloushallintotaustani takia olen tottunut ajattelemaan vastuullisuutta erityisesti yritysvastuuraportoinnin kautta, sanoo Hautala, joka opiskeli laskentatoimea pääaineenaan Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa.

Suomessa EU:n direktiiviin pohjautuva kirjanpitolaki edellyttää tietyt kriteerit täyttäviä yhtiöitä raportoimaan yhteiskuntavastuustaan. Yhtiöitä velvoitetaan raportoimaan ympäristöä, työntekijöitä ja sosiaalisia asioita, ihmisoikeuksia sekä korruption ja lahjonnan torjuntaa koskevista toimintalinjoistaan. Yhtiöiden tulee myös kertoa liiketoimintamallistaan sekä toimintalinjoihinsa liittyvistä riskeistä ja niiden hallinnasta, mutta voivat valita muodon, jossa tiedot esittävät.

Yritysten vastuullisuusraportointisäädöksiä koskevia uusia direktiivejä ja säädöksiä syntyy nopeasti. Lähiaikoina tulossa olevia muutoksia ovat esimerkiksi Non-Financial Reporting Directive (NFRD) sekä laajentaminen uudella Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) -direktiivillä, joiden myötä vastuullisuusraportointi koskee jatkossa yhä useampaa yritystä.

Usein vastuullisuusraportoinnin yhteydessä puhutaan niin kutsutusta ESG-raportoinnista, jolloin yritys raportoi toimintansa vaikutuksista kolmen eri teeman alla: yrityksen ympäristövaikutuksista (Environmental), yrityksen sosiaalisista vaikutuksista (Social) sekä taloudellisista ja hallinnollisista vaikutuksista (Governance). Valtaosa suuryrityksistä ja listayhtiöistä toteuttaa vastuullisuusraportointinsa sen avuksi luodun GRI-​standardin mukaisesti.

Hautala jakaa yritysvastuun myös ohjelmistokehityksen yhteydessä kolmeen osaan: yhteiskuntavastuuseen, ympäristövastuuseen sekä sosiaaliseen vastuuseen. Niistä ensimmäinen eli yhteiskuntavastuu sisältää taloudellisen ja teknisen sekä hallinnollisen ja juridisen vastuun. Perfektio on toteuttanut asiakasprojekteja kaikkiin vastuualueisiin liittyen.

Ohjelmistokehitysprojekteissamme on aina mukana tietosuojakonsultti

Digitalisaation myötä tiedon määrä on kasvanut räjähdysmäisesti. Dataa on nykyään kaikkialla: myynti- ja ostoreskontrat raksuttavat ja CRM- eli asiakkuudenhallintajärjestelmät taltioivat tietoja asiakassuhteista.  Jotta kaikki tämä data muuttuu liiketoiminnassa hyödynnettäväksi informaatioksi, tarvitaan data-analyysia. Sen avulla yritykset voivat arvioida esimerkiksi uusien investointien kannattavuutta ja ajankohtaa. Analyysissa saatujen tulosten pohjalta Perfektio luo analytiikan, joka kerää ja käsittelee dataa automaattisesti, sekä lähettää tiedoksiantoja tai hälytyksiä yritykselle.

– Ennakoitavuus on kustannustehokkaan liiketoiminnan ydin. Puramme analyysin tulokset selkokielelle, jolloin opit tunnistamaan hiljaisia muutoksia trendeissä sekä reagoimaan nopeammin muutoksiin, kuten energiakustannusten nousuun.

Lisäksi jokaisella yrityksellä on juridinen vastuu asiakkaiden, osakkaiden tai työntekijöiden henkilötietojen keräämisestä tietolainsäädännön mukaisesti. Perfektion ohjelmistokehitysprojekteissa on aina mukana tietosuojakonsultti, joka huolehtii, että asiakas saa välineet tietosuojatoimien jatkuvaan arviointiin.

– Asiakkaalle on helpompaa ja ennen kaikkea edullisempaa ottaa tietosuojakäytännöt mukaan jo digitaalista lopputuotetta suunniteltaessa kuin muuttaa koko ohjelmaa myöhemmin vaatimusten mukaisiksi, Hautala perustelee.

Kaipaatko yrityksellesi tietosuojaprosessien konsultaatioita?

Painavia tekoja, jotka keventävät ympäristökuormitusta

Perfektion spin off -yrityksenä aloittanut Neuroflux, jonka kovassa kansainvälisessä nousukiidossa liitelevä Smartvatten osti toukokuussa 2022, kehitti vesihuollon ympäristötaakkaa pienentävän ja toiminnanohjausta tehostavan mallin.

– Jatkoa ympäristövastuullisille projekteille on sittemmin seurannut niin hävikin minimoinnin kuin henkilökohtaisen kulutuksen hallinnan saroilla, Hautala mainitsee.

Eurooppaa kurittavan sähkökriisin aikana yhä useampi suomalaisyritys miettii vaihtoehtoisia energiantuotannon muotoja. Aurinkopankki rakentaa aurinkovoimaloita, joiden turvin muun muassa maatilat ja pk-yritykset voivat siirtyä aurinkoenergiaan maksamalla vain 20 prosenttia voimalan hinnasta ja lyhentämällä loput kustannukset sähkölaskuissaan.  

Perfektio kehitti Aurinkopankille sähkön tuotantomääriä seuraavan sovelluksen, jonka avulla loppukäyttäjä voi tarkkailla oman voimalansa tuotantohistoriaa, tulevien osamaksujen suuruutta sekä pienentyneitä hiilidioksidipäästöjä.

– Visuaalisen ja helppokäyttöisen sovelluksen taustalle tuotimme tietoturvallisen tuotannonohjausjärjestelmän, joka liikuttelee voimalaitosten tuottamaa dataa. Teimme myös integraatiot rahaliikenteen hoitamiseen, Hautala iloitsee.

Spark Sustainability -yritykselle Perfektio toteutti The Donut -mobiilisovelluksen, joka mittaa käyttäjänsä hiilijalanjäljen määrää sekä tarjoaa juuri hänen tarpeisiinsa räätälöityjä vinkkejä ilmastoystävällisiin valintoihin. Käyttäjien motivoimiseksi sovellus hyödyntää pelillistämistä eli peleistä tuttuja elementtejä.

– The Donut on pitkälti Full Stack -kehittäjänämme työskentelevän Mauri Karlinin käsialaa. MVP eli minimum viable product -ajattelun tuloksena tuote oli valmis kahdessa kuukaudessa ja keräsi yli tuhat latausta jo parissa viikossa.

Ohjelmistokehitystä, jossa ihminen ja inhimillisyys ovat pääosassa

Aiemmin mainitun saavutettavuuden lisäksi Perfektion asiakasprojekteissa on aina korostunut sosiaalinen vastuullisuus. Kohdataan-hankkeessa Perfektio kehitti yksinäisyyden torjumiseen tähtäävän somepalvelun yhdessä Kehitysvammaliiton sekä Mielenterveysseuran kanssa.

– Sosiaalisten kontaktien lisäämiseen suunniteltu sovellus sai alkunsa vuonna 2017 ja konkretisoitui seuraavan vuoden Kohdataan-hackathonissa, jossa olimme fasilitoimassa ja sparraamassa tiimejä, Hautala kertaa.

Kohdataan-somepalvelun keskiössä kimaltelee muihin ihmisiin aidosti tutustuminen. Siksi palvelun käyttäjät yhdistetään toisiinsa mielenkiinnonkohteiden, kuten harrastusten, kautta. Kohdataan on kiusaamisvapaa sovellus, joka mahdollistaa viestittelyn myös kuvan ja äänen muodossa heille, joille kirjoittaminen voi vaikkapa fyysisten ongelmien takia olla työlästä.

– Meillä oli ilo luoda QR-koodilla toimiva mobiilisovellus Kulttuuria kaikille -palvelulle, jonka Kaikukortti oli aiemmin pahvisten korttien ja Excel-taulukoiden varassa. Kaikukortin avulla taloudellisesti haasteellisessa perheistä tulevat nuoret pääsevät kulttuuripalvelujen pariin.

Onko sinulla jokin liiketoiminnan ongelma, jonka haluaisit ratkaista digitaalisesti ja vastuullisesti? Ota yhteyttä!

Jaana Hautala

Jaana Hautala

Operatiivinen johtaja